โซเชียล Share0 Tweet

คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

Shambhala TS
คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

กระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ใหม่ ชื่อรุ่นเราไม่ทิ้งกัน พร้อมเผยรายละเอียดแรกและวันวางจำหน่ายซึ่งเคาะไว้แล้วว่าภายในวันที่ 14 พ.ค. นี้

คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าวว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเรื่องการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "เราไม่ทิ้งกัน" เพิ่มเติมว่าการจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้:

สัปดาห์ที่ 1 จำหน่ายให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สัปดาห์ที่ 2 จำหน่ายให้ประชาชนรายย่อยซื้อได้ก่อน แบบจำกัดวงเงิน 2 ล้านบาท/คน/ธนาคาร 

สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน

คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนเงื่อนไขการจำหน่ายระบุไว้ดังนี้:

อัตราดอกเบี้ย

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี

ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.40 ต่อปี)

คลังเปิดตัว พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราไม่ทิ้งกัน เคาะวันวางจำหน่าย 14 พ.ค. นี้

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 4 – 8 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 9 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี)

ระยะเวลาการจำหน่าย 14 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook