โซเชียล Share0 Tweet

เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด

Shambhala TS
เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด

เจ้เล้งจัดให้! ตั้งโต๊ะแจกเงินพิเศษแก่พนักงาน รับวันคล้ายวันเกิดครบ 75 ปี แห่รอรับกันชื่นมื่น แม้ไม่เอิกเกริกเช่นครั้งก่อนๆ แต่ความสุขเปี่ยมล้นอย่างมาก

เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 เฟซบุ๊กเพจ ร้านเจ้เล้ง ได้เผยแพร่ไลฟ์สดในช่วงเย็น ซึ่งเผยให้เห็นบรรยากาศหน้า ร้านและมี นาง อารียฉัตร อภิสิทธิ์อมรกุล หรือ เจ้เล้ง นั่งโต๊ะพร้อมเ งิ นสดปึกใหญ่วางอยู่ โดยมีบร รดาเ หล่าพนักงานต่ อแถวกันมารับ เงิ นคนละ 1,000 บาท

เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด

ต่อ มาจึงทราบได้ว่า วันนั้น (1 ก.ย. 2564) ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 75 ปีของเจ้เล้ง โดยป กติแล้วในวั นนี้ของทุ กปีที่ผ่านมา จะมีการจัดเลี้ ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีอยู่ แล้ว แต่เนื่ องด้ วยสถานการณ์ CV-19 ไม่สามารถรวมกลุ่มจัดได้ ซึ่งตรงจุดนี้เป็นที่เข้าใจดี

เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด
เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด

เจ้เล้งจึงได้นำเ งินที่เหลือซึ่งกะจะเก็บไว้จัดงานเลี้ยง เปลี่ยนเป็นตั้งโต๊ะแจกเ งินแก่พนักงานร้านให้คนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการทำ งานในสถานการณ์เช่นนี้ นอกจากนี้ในส่วนของลูกค้า ทางเจ้เล้งยังได้ผุดโปรโมชั่น พิเศ ษด้วยเช่นกัน เพื่อตอบแทนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสถานการณ์เช่นนี้

เจ้เล้ง ฉลองวันเกิด

โดยระบุว่า วันเกิด ครบ 75  ปี ขอ งเจ้เล้งวันนี้ เจ้เล้งก็ขอตอบแทนลูกค้า ด้วยการจัดโปรโมชั่น ขนมญี่ปุ่น 5 แถม 1 ตั้ง แต่วันที่ 1-5  กันยายนนี้ ที่ชั้น 3 และจัดกิจกรรมเล็กๆ แจกตังค์ให้กับพนักงานทุกคน ที่ร่วมฝ่าวิก ฤตด้วยกันมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและบริการลูกค้าทุกท่านต่อไปค่ะ... 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: ร้านเจ้เล้ง ranjaeleng


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook