โซเชียล Share0 Tweet

ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่

Shambhala TS
ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่

ป้าแต๋นโดนด้วย! เจ้าหน้าที่แจ้ง 2 ข้ อ หา คาดมีความเกี่ยวข้องกับค ดีน้ องช มพู่ ร่วมกันทำให้มีการคล าดเคลื่ อนของการชั นสูต ร โดยก่อนหน้านี้ ลุงพลได้มารับทราบข้อหาเพิ่มเติมเช่นกัน!

ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่

โดย สำนักข่าว อีจัน รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 นางสาวสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น โดนแจ้ งข้อห าจากค ดีน้องช มพู่ ซึ่งจะมีการแจ้งข้อดังกล่าวอีกทีในวันที่ 4 ก.ย. นี้ อันเป็นข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆ ในบริเวณที่พบน้องชมพู่ ก่อนการชั นสู ตรเสร็จสิ้น ซึ่งถือเป็นการทำให้ผลทางคดีเปลี่ยน

ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่

อีกทั้งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มีการเชิญ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติมว่า เจตนากระทำ ในคดีน้องช มพู่ โดยทางอัยการพิจารณาแล้วว่า คดีนี้ปรากฏทั้งพยานหลักฐาน และพฤติการณ์ทั้งหลายในสำนวนการสอ บสวน จนมีเหตุอันคว รเชื่อได้ว่า ป้าแต๋น อาจร่วมกร ะ ทำผิ ดกับ ลุ ง พลด้ว ย เช่นกัน

ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่

นอกจากนี้ ป้าแต๋น ยังเจออีกหนึ่งข้อหาเพิ่มเติมด้วยว่า "ในกรณีความผิ ดใดเกิ ดขึ้ นโดยการ กระ ทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำคว ามผิ ดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวา งโท ษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น" หลังจากนี้จะดำเนินการส่งเอกสารหลักฐาน และจะเรียกป้าแต๋นเข้ารับทราบในวันที่ 4 ก.ย. 2564 นี้...

ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่
ป้าแต๋น รู้เห็น คดีน้องชมพู่

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: อีจัน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook