โซเชียล Share0 Tweet

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

Shambhala TS
นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

ผ่านไป 2-3 สัปดาห์แล้ว สำหรับโครงการของรัฐบาลเพื่อหวังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่าง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และสมุยพลัสโมเดล ผลออกมานายกรัฐมนตรีพอใจ ลุยต่อ!

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของ CV-19 (ศบศ.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำถึงความสำเร็จของโครงการ Phuket Sandbox พร้อมชื่มชมการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน 

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

โดยเป็นการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของ CV-19  (ศบศ.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กรกฎาคม 2564 รวม 9,358 คน

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

ขณะที่ยอดการจองห้องพักตามมาตรฐาน SHA+ สะสมระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 244,703 คืน คิดเป็นอัตราการเข้าพักร้อยละ 10.12 สร้างรายรับการท่องเที่ยว 534.31 ล้านบาท

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีฯ ได้เห็นชอบมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าร่วม Phuket Sandbox เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (7+7) โดยนักท่องเที่ยวพำนักภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา 7 วัน และสามารถเดินทางท่องเที่ยวและต้องพำนักในพื้นที่อื่น ๆ อีกเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ได้แก่ 

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล) และจังหวัดพังงา (เขาหลัก เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่) มีกำหนดเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ส.ค. 2564

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ร่วมกัน ในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ โดยการปรับข้อจำกัดต่าง ๆ และอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย 

นายกฯ พอใจ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์-สมุยพลัสโมเดล

1.) กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง 2.) ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3.) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย 4.) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาข้อเสนอในรายละเอียดต่อไป...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: NBT 2HD, อีจันแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook