โซเชียล Share0 Tweet

อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

Shambhala TS
อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

หลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ถึงการจัดหาวัคซีน CV-19 แก่ประชาชนที่หลายคนมองว่า เป็นวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพ ล่าสุด อย. เปิดข้อมูลวัคซีนที่ผ่านอนุมัติแล้ว ย้ำตรงกับที่ WHO รับรอง

อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

วันที่ 22 ก.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงกรณีเรื่องที่มีการพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับวัคซีน CV-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CV-19 ในขณะนี้

อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

โดยข้อเท็จจริง อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีน CV-19 มีการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และแผนจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาการใช้วัคซีน

อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีมาตรฐานในระดับสากล แต่ อย. ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้าหรือจัดหาวัคซีน CV-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ อย. ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีน CV-19 แล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 

อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

 

  • วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
  • วัคซีนโคโรนาแวค
  • วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน
  • วัคซีนโมเดอร์นา
  • วัคซีนของซิโนฟาร์ม
  • และล่าสุดวัคซีนโคเมอร์เนตีของไฟเซอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่ทางองค์การอนามัยโลกรับรอง 
อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

นอกจากนี้ อย. ยังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีน CV-19 ที่ดำเนินการผลิตภายในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกับผู้วิจัย ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร โดยมีการติดตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง...

อย. อนุมัติแล้ว 6 วัคซีน เหมือนกับที่ WHO รับรอง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: NBT 2HDแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook