โซเชียล Share0 Tweet

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

Shambhala TS
อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

อนุชา เรียกประชุม พศ. ทั่วประเทศ ลั่นเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศ พ CV-19 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ย้ำองค์กรพุทธต้องเป็นที่พึ่งประชาชนจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต 

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

เมื่อช่วงเช้าเวลา 09.00 น. วันนี้ (21 ก.ค. 2564) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการฌาปนกิจ ศ พผู้เสี ย ชีวิ ตจาก CV-19 ครั้งที่ 1 ผ่านทาง ระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

ซึ่งพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วม ในหัวข้อว่าด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในประเทศไทย ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสี ยชี วิตเพิ่มมากขึ้น

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

ขณะที่ประชาชนหลายครอบครัวประสบความเดือดร้อน ขาดแคลนงบประมาณในการจัดฌาปนกิจศพญาติผู้เสียชีวิตด้วย CV-19 ตนสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งดำเนินการตรวจสอบและติดตาม

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

จนได้มาซึ่งแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน โดยให้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทาง ดังนี้

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี
  • 1. จัดหางบประมาณสำหรับซื้อชุด PPE ให้พระและสัปเหร่อในการจัดฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
  • 2. รวบรวมรายชื่อวัดที่มีความพร้อมในการรับสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และประสานแจ้งโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • 3. ประสานขอฉีดวัคซีนให้พระ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วน
อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ยังได้มีประกาศจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระอนุเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้เสี ยชี วิ ตจาก CV-19 สำหรับครอบครัวที่ขาดแคลน

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดเป็นที่พึ่งประชาชนในยามทุกข์ยากมาโดยตลอด การที่ประชาชนทำบุญ สร้างกุศล ก็หวังจะได้พึ่งพาอาศัยพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักของชาติ เป็นที่พึ่งและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งประเทศ

อนุชา ประกาศเจตนารมณ์ ทุกวัดเผาศพ CV-19 ฟรี

ทั้งนี้ ประกาศเจตนารมณ์ "ทุกวัดเผาศพโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย เร่งฉีดวัคซีนให้พระและสัปเหร่อ เตรียมบริเวณวัดที่มีความพร้อมจัดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด" เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรพุทธเป็นหน่วยงานที่เคียงข้างประชาชนจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต...

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: NBT 2HD

ขอบคุณรูปภาพประกอบเพิ่มเติมจาก: วัดราษฎร์ประคองธรรมแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook