โซเชียล Share0 Tweet

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

Nabi
ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 10 จังหวัดรวม 13,505 ล้านบาท

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

(20 ก.ค. 64 ) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่จังหวัดชานแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัดสำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาทเพิ่ม เป็น 13,504 .696 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10,985.316 ล้านบาท ส่วนอีก 3 จังหวัดที่ ศบค. ได้มีประกาศเพิ่มเติม ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และอยุธยานั้น

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

ครม.ได้เห็นชอบในวันนี้ให้ขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด เพิ่มเติมจาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด และจะนำกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้นนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป

ครม. อนุมัติกรอบวงเงินโครงการเยียวยา นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 สิบจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจาก thaigovแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook