โซเชียล Share0 Tweet

ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท

Fairy Cat
ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท

4 มิ.ย. 64 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า เตรียมคลายล็อกกลุ่มแรงงานก่อสร้างบางประเภท ได้แก่

1. การก่อสร้างที่อาจเกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไขหรือเกิดอันตราย เช่น โครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก การก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูนปิดล้อม หรือการก่อสร้างอื่นๆ

ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท

2. การก่อสร้างที่อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบการก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน และแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้น

3. การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจร เช่น ไฟสัญญาณ จราจร แบร์ริเออร์กั้นช่องการจราจร แผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจร

ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท

4. การก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือสถานที่ก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ 4 ประเภทข้างต้น

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #มาตรการผ่อนคลาย #โควิด19 #แรงงานก่อสร้าง

ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท
ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณา คลายล็อก ก่อสร้าง บางประเภท

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และ ผู้ว่าฯ อัศวิน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook