โซเชียล Share0 Tweet

กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

Fairy Cat
กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

จากกรณีทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการเผยแพร่ข่าว การเยียวยาผู้ค้ารายย่อย ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนประกันตนกับทางสำนักงานประกันสังคม เขตละ 200 ราย เพื่อรับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท  เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนสำรองในการดำรงชีพของประชาชนนั้น 

กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก รายงานว่า นางจินดารัตน์ ชโยธิน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้แจ้งข้อความในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนประจำ กทม. ว่า ขอยกเลิกข่าวการเยียวยาผู้ค้ารายย่อยคนละ "5พันบาท" จำนวนเขตละ 200 คน ข้างต้นเอาไว้ก่อน เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์ กทม.ได้ระบุเพิ่มเติมว่า  "ขอตรวจสอบความชัดเจน เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว จะส่งให้ช่วยเผยแพร่ใหม่นะคะ ขออภัยด้วยค่ะ"

กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

อย่างไรก็ตาม หากมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าในส่วนของ กทม. ระงับเงินเยียวยา 5,000 บาท จะยังไม่มีข้อสรุป แต่ในส่วนของรัฐบาล ตามมติ ครม. วานนี้ (29 มิ.ย.) ได้เห็นชอบการดูแลทั้งลูกจ้าง และนายจ้าง ทั้งที่อยู่ในระบบ และ นอกระบบประกันสังคม ภายใต้งบประมาณ 8.5 พันล้านบาท รายละเอียดดังนี้

สำหรับนายจ้าง/ลูกจ้าง ในระบบประกันสังคม

1. มาตรการที่ช่วยเหลือลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ในสัดส่วน 50% ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน 

2. มาตรการในการช่วยเหลือ ลูกจ้างในระบบประกันสังคม ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 2,000 บาท เนื่องจากลูกจ้างบางส่วนได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน หรือบางธุรกิจอาจไม่จ่ายเงินเดือนให้ในช่วงนี้รัฐจึงให้เงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือในช่วงเวลานี้ 

3. มาตรการในการช่วยเหลือนายจ้าง โดยนายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาทโดยเป็นการจ่ายรายหัวให้กับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการจริงแต่ไม่เกิน 200 คน กำหนดระยะเวลา 1 เดือน 

กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

สำหรับแรงงาน ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม รัฐบาลได้กำหนดให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ นำส่งข้อมูลเข้าระบบประกันสังคมใน 1 เดือน เพื่อรับการช่วยเหลือ ดังนี้ 

- นายจ้าง จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท โดยเป็นการจ่ายรายหัวให้กับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการจริงแต่ไม่เกิน 200 คน กำหนดระยะเวลา 1 เดือน 

- ลูกจ้าง ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 2,000 บาท แต่จะไม่ได้ให้ค่าชดเชยการว่างงานฉุกเฉินในสัดส่วน 50%

กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง ไม่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ ก็ยังสามารถรับการเยียวยาในส่วนนี้ได้ โดยการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ในส่วนของมาตรการคนละครึ่ง เพื่อรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ผ่านแอพฯ ถุงเงิน

กทม. ยกเลิกเยียวยา ผู้ค้ารายย่อยคนละ 5 พันบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook