โซเชียล Share0 Tweet

อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

Fairy Cat
อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

อุดรธานีประกาศ ให้งดการเรียนการสอนแบบ ON Site ในทุกโรงเรียนทุกสังกัดรวมทั้งสถานดูแลเด็กเล็ก โรงเรียนกวดวิชา ออกไป 3 สัปดาห์ เริ่มวันที่ 28 มิ.ย. 64 ถึงวันที่ 16 ก.ค. 64 รวมถึงมีคำสั่ง สั่งปิด​คำชะโนดแบบไม่มีกำหนด และตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เบื้องต้นให้ทุกโรงเรียนในทุกสังกัดทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษา องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น สถานดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดงดการเรียน ON Site ถึงวันที่ 16 ก.ค. 64 และก่อนวันที่ 16 ก.ค. 64 จะพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่ปิดเรียนแต่ให้ใช้การเรียนการสอนแบบ OnAir, Online ทดแทนเพื่อไม่ให้นักเรียนได้รับผลกระทบและสามารถนับชั่วโมงเรียนได้ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการปรับรูปแบบการเรียบการสอนให้เหมาะสม    

อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

สำหรับการเปิดคำชะโนด ก่อนหน้านี้มีกำหนดเปิดในวันที่ 1 ก.ค. 64 จังหวัดประกาศเลื่อนเปิดออกไปไม่มีกำหนด ส่วนถนนคนเดินนายกเทศมนตรีนครอุดรธานียืนยันเปิดให้บริการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ในขณะที่วัดป่าภูก้อนมอบหมายให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าของสถานที่พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 

อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

ตำรวจตรีพิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันนี้เราต้องให้ความสนใจกับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองทั้งสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สนามบิน และจุดตรวจที่โนนสะอาดขาเข้าจากจังหวัดขอนแก่นมาจังหวัดอุดรธานี 

อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 22 จังหวัด ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในหมู่บ้านล่วงหน้า 1 วัน เมื่อเดินทางเข้าพื้นที่ให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เร็วที่สุด และให้กักตัว 14 วัน ยกเว้นกรณีได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม หรือแอสตร้าเซนเนก้าอย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ หรือแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว 14 วันแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด 

อุดรฯ​ สั่งปิด​คำชะโนด งดสอน​ On​ Site​ ทุกโรงเรียน​ 3​ สัปดาห์

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook