โซเชียล Share0 Tweet

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

Fairy Cat
กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำอย่างประหยัด หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลักอยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะที่ต้องระบายน้ำไปไล่ความเค็ม ช่วยเหลือการผลิตน้ำประปาในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ย้ำจะบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า ใน 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีน้ำใช้การได้ประมาณ 2,265 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือน้ำใช้การได้เพียง 1,137 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 26 มิ.ย.64 มีน้ำไหลเข้า 4 เขื่อนหลักรวมกันเพียง 785 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะที่มีการระบายน้ำไปใช้แล้วรวมกันกว่า 1,715 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่หลายแห่งเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตประปา รวมไปถึงสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ส่งผลกระทบต่อน้ำดิบผลิตประปาของการประปานครหลวง (กปน.) ทำให้ต้องระบายน้ำเพิ่มจากแผนที่วางไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภายใต้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด

กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ
กรมชลฯ วอนทุกภาคส่วน ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมชลประทาน


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook