โซเชียล Share0 Tweet

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

Fairy Cat
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยรายชื่อ รพ. ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีด "วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม" ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 161 แห่งจากทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 64)  สำหรับ รายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOFHARM) กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีดังนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

กทม.

1.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์                       2.โรงพยาบาลพญาไท 2

3.โรงพยาบาลพญาไท 3                      4.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

5.โรงพยาบาลนครธน                          6.โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

7.โรงพยาบาลธนบุรี                            8.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

9.โรงพยาบาลเทพธารินทร์                   10.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

11.โรงพยาบาลนวมินทร์ 9                   12.โรงพยาบาลนวมินทร์

13.โรงพยาบาลเปาโลเกษตร                14.โรงพยาบาลวิภาราม

15.โรงพยาบาลบาลบางโพ                   16.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

17.โรงพยาบาลบางปะกอก 8                 18.โรงพยาบาลมิตรประชา

19.โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์             20.โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล

21.โรงพยาบาลพญาไท 1                     22.โรงพยาบาลเวชธานี

23.โรงพยาบาลกรุงเทพ                        24.โรงพยาบาลศิครินทร์

25.โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  26.โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง

27.โรงพยาบาลพระรามเก้า                    28.โรงพยาบาลเมดพาร์ค

29.โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง             30.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

31.โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2

32.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย

33.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท                     34.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

35.โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี                  36.โรงพยาบาลปิยะเวท

37.โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4                38.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

39.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์          40.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์รัตนาธิเบศร์

41.โรงพยาบาลบางมด                            42.โรงพยาบาลพีเอ็มจี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

กำแพงเพชร 1.โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

กาญจนบุรี 1.โรงพยาบาลธนกาญจน์

กระบี่ 1.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง

ขอนแก่น 

1.โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น                 2.โรงพยาบาลราชพฤกษ์

จันทบุรี

1.โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี                   2.โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

1.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา        2.โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

1.โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง                2.โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

3.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา                  4.โรงพยาบาลบีเอ็มซีพลัส

5.โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา                  6.โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

7.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา                     8.กลุ่มโรงพยาบาลปิยะเวชช์

ชุมพร  1.โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

เชียงราย

1.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  2.โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย 3.โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

เชียงใหม่

1.โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ             2.โรงพยาบาลลานนา

3.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม                  4.โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ตรัง

1.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง      2.โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช      3.โรงพยาบาลห้วยยอด

ตราด  1.โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

นครปฐม  

1.โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน    2.โรงพยาบาลเทพากร       3.โรงพยาบาลศาลายา

นครราชสีมา

1.โรงพยาบาลสูงเนิน                               2.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

3.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา             4.โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

นครศรีธรรมราช

1.โรงพยาบาลนครพัฒน์ นครศรีธรรมราช       2.โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง

3.โรงพยาบาลนครคริสเตียน นครศรีธรรมราช  4. โรงพยาบาลนครพัฒน์ นครศรีธรรมราช

5.โรงพยาบาลนครินทร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

นครสวรรค์

1.โรงพยาบาลศรีสวรรค์                               2.โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

นนทบุรี

1.โรงพยาบาลกรุงไทย      2.โรงพยาบาลนวเวช         3.โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

บึงกาฬ 1.โรงพยาบาลโซ่พิสัย

บุรีรัมย์ 1.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

ปทุมธานี

1.โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี                2.โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

3.โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี                          4.โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

5.โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา                         6.โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

7.โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2

ประจวบคีรีขันธ์  1.โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

ปราจีนบุรี  1.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี           3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

พระนครศรีอยุธยา

1.โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา     2.โรงพยาบาลราชธานี   3.โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

พิษณุโลก  1.โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

ยะลา  1.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

ระนอง 1.โรงพยาบาลระนอง

ระยอง 1.โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

2.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

3.โรงพยาบาลศรีระยอง                          4.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง

ราชบุรี  1.โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

ลพบุรี  1.โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

ลำปาง

1.โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม                 2.โรงพยาบาลสบปราบ

3.โรงพยาบาลลำปาง                             4.โรงพยาบาลแจ้ห่ม

5.โรงพยาบาลเกาะคา                            6.โรงพยาบาลห้างฉัตร

7.โรงพยาบาลงาว                                 8.โรงพยาบาลเเม่ทะ

9.โรงพยาบาลแม่เมาะ                          10.โรงพยาบาลวังเหนือ

11.โรงพยาบาลเสริมงาม

ลำพูน

1.โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ     2.โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน  3.โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล

สกลนคร 1.โรงพยาบาลรักษ์สกล

สงขลา  

1.โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 2.โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่   3.โรงพยาบาลสงขลา

สมุทรปราการ

1.โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ              2.โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ

3.โรงพยาบาลบางปะกอก 3                  4.โรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

5.โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ      6.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

7.โรงพยาบาลเปาโล พระปะแดง

สมุทรสงคราม   1.โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง

สมุทรสาคร

1.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

2.โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

3.โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร    4.โรงพยาบาลเอกชัย     5.โรงพยาบาลมหาชัย 2

สระแก้ว  1.โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

สระบุรี 

1.โรงพยาบาลหนองแค  2.โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี 3.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

สิงห์บุรี 1.โรงพยาบาลสิงห์บุรี 

สุพรรณบุรี    1.โรงพยาบาล ธนบุรี -อู่ทอง    2.โรงพยาบาลศุภมิตร

สุรินทร์ 1.โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์

ศรีสะเกษ 1.โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ

หนองคาย 1.โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา

อุดรธานี  

1.โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา 2.โรงพยาบาลหนองแสง 3.โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

อุบลราชธานี

1.โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี 2.โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี 3.โรงพยาบาลอุบลรัตน์ธนบุรี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย รพ. ขึ้นทะเบียน ให้บริการ ซิโนฟาร์ม

โดยทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th มาเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือ ต้องการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถจัดส่งได้ทางอีเมลล์ vaccine_reg@cra.ac.th ทั้งนี้การจัดสรร วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook