โซเชียล Share0 Tweet

กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

Fairy Cat
กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร(กวป.)เดินหน้าวิจัยผลิตผลเกษตรต่อเนื่อง เพื่อนำส่งมือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประชาชนไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลผลิตหรือแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่า  โจทย์สำคัญคือลบคำว่างานวิจัยขึ้นหิ้ง มาเป็นงานวิจัยที่กินได้  จับต้องได้ 

กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

โดยทางคมชัดลึก ได้รายงานว่า นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร(กวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย  กรมมีการวิจัยพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย เพื่อนำงานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุดมีการวิจัยหอมแดง ที่ร่วมกับทางจังหวัด เพื่อนำวัตถุดิบที่มี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อแปรรูป 

กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

นางสาวปาริชาติ อยู่แพทย์  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมประสบความสำเร็จ ในการวิจัย การผลิตสารยับยั้งสารเอนไซม์ แอลฟ่า-กลูโคซิเดส จากพืชของประเทศไทย เมื่อปี 2562 กรณีหอมแดงนี้ เป็นความร่วมมือกับจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อนำผลผลิตที่มีมากในจังหวัด มาพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่า และสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร  

กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

โดยกรมได้นำเอาหอมแดงที่มี สารฟลาโวนอยด์ที่มีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีการใช้เป็นการทั่วไปอยู่แล้ว แต่ก็พบว่าสารดังกล่าวเสื่อมสลายได้ง่าย จึงพยายามทำให้สารสำคัญดังกล่าวมีความเสถียร และคงทนอยู่ได้นานมากขึ้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต และลดการสิ้นเปลืองการใช้สารสกัด  ผลวิจัยนี้ตอบโจทย์ปัญหาของจังหวัดศรีสะเกษ และสถานศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร

กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

ทางกรมได้แนำอุปกรณ์ไปช่วยสอน และพาไปศึกษาดูงาน บริษัทที่รับจ้างผลิตในพื้นที่ สุดท้ายวิสาหกิจแห่งนี้ลงทุนเพียง 5 หมื่นบาทก็สามารถผลิตแคบซูลสารสกัดจากหอมแดง เรียกว่า เพียง 5 หมื่นก็ทำผลิตภัณฑ์ได้ หลังจากนี้กรม จะช่วยเหลือทางเอกสาร เพื่อขออนุญาตจากทางสำนักงานอาหารและยา(อย.)เพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป  

กวก. เดินหน้าวิจัย สารสกัดจากหอมแดง เพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร

จากที่ก่อนหน้ากลุ่มวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการสกัดสารจากส่วนเหลือใช้ของหอมแดงมาเป็นเครื่องสำอางลดสิวและได้จดอนุสิทธิบัตรไว้เมื่อต้นปี 2564 ซึ่งการสกัดสารสำคัญต้องใช้หอมแดง 1 กิโลกรัม จะได้สารสำคัญเพียง  10 กรัม หรือ 5 กรัม ดังนั้นงานวิจัยนี้นับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างมีนัยสำคัญ"

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook