โซเชียล Share0 Tweet

ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์

Fairy Cat
ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์

ใกล้เปิดเรียนอีกแล้ว สำหรับนักเรียนและคุณครู ในหลายโรงเรียน ต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือ กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ซึ่งคุณครูหลายท่าน ต้องหาวิธี ที่จะดึงดูดความสนใจให้ลูกศิษย์ตั้งใจเรียน และได้ความรู้อย่างเต็มที่

ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์

โดยทีมข่าวอีจัน ได้รายงานว่า มีครูท่านหนึ่ง ในจังหวัดตาก ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว คือ ครูเจษฎา เจริญศรี (ครูรอง) คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนตากพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ที่สวมใส่ชุด มาสคอต พี่หมีบราวน์ มาเซอร์ไพรส์นักเรียนในวันแรกของการ เรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคย และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และกระตุ้นให้เด็กๆ อย่าง เรียนออนไลน์ มากขึ้น

ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์

โดยครูเจษฎา เจริญศรี กล่าวว่า การที่เลือกสวมใส่ชุดพี่หมีบราวน์ มาสอนเด็กๆ ในชั้น เรียนออนไลน์ ก็เพื่อต้องการดึงดูดความสนใจของนักเรียน และทำให้บรรยากาศผ่อนคลาย ไม่เครียด สร้างเสียงหัวเราะให้กับนักเรียน เพื่อนักเรียนเปิดใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และมีความกล้าพูดคุย ซักถามมากขึ้น สำหรับในคลาสต่อไป ครูรองจะก็เปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย โดยให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ในทุกๆ วัน

ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์
ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์
ครูตาก ใส่สุดมาสคอต กระตุ้นให้ นร. อยาก เรียนออนไลน์

 

 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อีจันแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook