โซเชียล Share0 Tweet

กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่

Salvation
กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่

การเข้ารับใช้ชาติ ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของลูกผู้ชายไทยทุก ๆ คน ล่าสุด มีข่าวดีสำหรับเหล่าว่าที่ทหารไทยแล้ว โดยเมื่อไม่นานมานี้ ทาง brighttv.co.th  ได้เผยข้อมูลว่า พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจะดำเนินการ 2 ช่วง โดยช่วงแรกดำเนินการด้านเอกสาร ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 22 ก.ค. ซึ่งเป็นการแก้ไขหมายเรียก หรือ สด.35 เพื่อรับทราบวัน สถานที่สมัคร รวมถึงยื่นเจตจำนงในการสมัครใจเป็นทหาร หรือ สละสิทธิ์ขอผ่อนผันได้ โดยใครที่สมัครในช่วงที่แก้ไขหมายเรียกและในช่วงสิ้นการเป็นทหารกองประจำการ และมีความประสงค์สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบในส่วนกองทัพบกจะบวกคะแนนให้ 5 เปอร์เซ็นต์ จากเดิม 10 เปอร์เซ็นต์ รวมเป็น 15 เปอร์เซ็นต์

กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่

อย่างไรก็ตาม ผู้ใดไม่สะดวกมารับหมายเรียกด้วยตนเองให้ผู้แทนมารับแทนได้ ส่วนช่วงที่ 2 คือ วันตรวจเลือกทหารบุคคลที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดต้องมารายงานตัวที่หน่วย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 31 ส.ค.

กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่

ทั้งนี้ จะเข้าประจำการในผลัดแรกวันที่ 1 ก.ย.ไปถึงการฝึกช่วงต้นประมาณวันที่ 12 ต.ค.ระยะเวลาฝึกลดลง จากเดิมฝึก 10 สัปดาห์ เหลือ 6 สัปดาห์ ช่วงการฝึกจากจาก 500 ชม. เหลือ 300 ชม. ที่ลดไปใน 200 ชม.ลดในทุกสาขาวิชา เช่น การดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่ จาก 30 ชม. เหลือ 27 ชม. ฝึกท่าบุคคลเบื้องต้น จาก 78 ชม. เหลือ 39 ชม. แต่ยังฝึกเข้มข้น เน้นย้ำให้ผบช.ในเรื่องการฝึกจากเบาไปหนัก รวมถึงเรื่องความเข้มแข็งในร่างกาย และเข้มงวดเรื่องยาเสพติดด้วย

กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่

อย่างไรก็ตาม จะฝึกและตรวจสอบไปพร้อมๆ กัน โดยลดชั่วโมงการตรวจสอบจาก 19 ชม. เหลือ 14 ชม. แต่ยืนยันความเข้มข้นการฝึก และการตรวจสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานเดิม สำหรับสถานที่ได้กำหนดเป็นพื้นที่ย่อย ทั้งหน่วยทหาร หรือ สถานที่เอกชน ราชการ ศาลาประชาคม วัด

กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่
กลาโหม เล็งลดเวลาฝึกทหารทหารเกณฑ์ แต่ยังคงฝึกอย่างเข้มข้นอยู่

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brighttv.co.thแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook