โซเชียล Share0 Tweet

ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์

Minime
ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์

สืบเนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่หน่วยปฏิบัติทุกจังหวัด และส่วนกลางได้จัดตั้งอยู่ที่ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี

ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์

 

โดยศูนย์จะมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย การรับเรื่องอุทธรณ์ในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธ การจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากสำนักงานประกันสังคม

ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์
ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์

 

ซึ่ง ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ก็ได้ออกมาย้ำว่า ผู้ประกันตนตามม.33 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รีบมาแจ้งด่วนที่นี่

ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์
ย้ำผู้ประกันตนตามม.33 ไม่ได้รับเงินเยียวยา รีบแจ้งด่วนที่ศูนย์ร้องทุกข์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek สำนักงานประกันสังคม พรรครวมพลังประชาชาติไทย - ACT Party 



แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook