โซเชียล Share0 Tweet

วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

Minime
วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

สืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยจากแจกเงินเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน 

วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

งานนี้เกษตรกรคนไหนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน รีบเลยนะคะ เพราะวันนี้ (15 พ.ค.) วันสุดท้ายแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเร่งรับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ด้านพืช) เพื่อส่งรายชื่อเข้าพิจารณารับสิทธิโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งสิ้นสุดการรับเอกสารวันนี้ (15 พ.ค.63) เป็นวันสุดท้าย

วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

เบื้องต้น มีเกษตรกรส่งเอกสารมาขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนประมาณ 100-300 ชุดต่อวัน ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการและลงข้อมูลเกษตรกรเข้าระบบได้ครบถ้วนแบบวันต่อวัน

วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำข้อมูลเข้าระบบ ขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นว่าชื่อของท่านจะไม่ตกหล่น หากปฏิบัติตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอ เตรียมและกรอกเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
วันนี้วันสุดท้าย เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook