โซเชียล Share0 Tweet

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

Minime
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

สืบเนื่องจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยจากแจกเงินเดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

 

ล่าสุด นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกร แบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว เกษตรกรที่ทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูก ซึ่งสามารถแจ้งยืนยันทำการเพาะปลูกกับเจ้าหน้าที่ทันก่อนวันที่ 30 มิถุนายนนี้

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

 

สำหรับกลุ่มแรกที่กระทรวงเกษตรฯ นำส่งรายชื่อให้ กระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบก่อนที่ ธ.ก.ส. จะโอนเงินเยียวยา เดือนละ 5000 บาท รวม 3 เดือน ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วเหลือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน เป็นจำนวน 7.5 ล้านราย ซึ่งจำนวนนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรวันละ 1 ล้านราย เริ่มโอนแล้วในวันนี้ (15 พ.ค.)

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก
โครงการช่วยเหลือเกษตรกร โอนเงินวันนี้แล้ว 1 ล้านคน จาก 7.5 ล้านคนในกลุ่มแรก

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก ejan ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook