โซเชียล Share0 Tweet

ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว

Minime
ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว

สืบเนื่องจากกรณีที่ประกันสังคม ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว

 

ล่าสุดวันนี้ (15 พ.ค.) สำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ติดตามการขอรับเงินสิทธิ์ประโยชน์ว่างงานสุดวิสัย การรับเรื่องอุทรณ์ในกรณีผู้ประกันตนได้รับหนังสือแจ้งผลปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างงานสุดวิสัยจากสำนักประกันสังคม เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้รับเงินโดยเร็วที่สุด

ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว
ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว

 

โดยส่วนกลางตั้งที่ สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้ทุกหน่วยปฏิบัติ และศูนย์ส่วนกลาง ตั้งแต่วันนี้ (15 พ.ค.)  เป็นต้นไป ในวันทำการราชการ เวลาทำการ 08.00 - 18.00 น.

ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว
ประกันสังคม เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อผู้ประกันตนว่างงานแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปจาก komchadluek สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน pixabay แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook