โซเชียล Share0 Tweet

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

Theodrore
4 พฤษภาคม 2562 - 13:06(แก้ไข)
บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

การสวดมนต์เพื่อเป็นบุญและเป็นกุศลให้กับชีวิตเรานั้น ถือเป็นเรื่องที่พี่น้องชาวไทยทำกันมานาน วันนี้เราจึงขอเสนอ บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล มาฝากทุกคนกัน ต้องสวดยังไงบ้าง เราลองไปดูกันเลย

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
มาสวดมนต์กัน

 

"อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ"

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล สวดทุกวัน ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook