โซเชียล Share0 Tweet

เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล

Theodrore
3 พฤษภาคม 2562 - 16:55(แก้ไข)
เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล

สำหรับใครก็ตามที่อยากจะทำบุญกรวดน้ำรับกุศล วันนีเรามีบทสวดสำหรับเทวดาประจำตัวมาฝาก ทำง่ายมากๆ อย่างแรกคือ เตรียมน้ำไว้หนึ่งขวด นำมาจรดระหว่างคิ้ว แลท่องบทสวดตามนี้

เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล
มาสร้างบุญกัน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์…(เรื่องที่ประสบปัญหา)…ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล
ได้บุญกุศล

เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล
เพื่อเทวดา
เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล
กรวดน้ำ
เผยบทสวดเทวดาประจำตัว ง่ายๆ ได้บุญ ได้กุศล
ทำบุญกัน

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย Jarm.today

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook