การเมือง Share0 Tweet

วิโรจน์ ซัด รัฐบาล เลือกปฏิบัติ ไล่จับกุมประชาชน ที่คิดต่าง

Nabi
วิโรจน์ ซัด รัฐบาล เลือกปฏิบัติ ไล่จับกุมประชาชน ที่คิดต่าง

วันนี้ 27 ต.ค. 63 เป็นอีกวันที่มีการประชุมสภา ตามกำหนดคือ26-27 ต.ค. โดยญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ในที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ที่ ครม. เสนอเปิดรับฟังความเห็นจาก ส.ส. และ ส.ว. กรณีปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินใน 3 เรื่องสำคัญต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

วิโรจน์ ซัด รัฐบาล เลือกปฏิบัติ ไล่จับกุมประชาชน ที่คิดต่าง

ซึ่งการอภิปรายครั้งนี้เป็นการ อภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติ และทางรัฐบาลได้เสนอ 3 หัวข้ออภิปรายที่สำคัญ ดังนี้ 1.ความเสี่ยงของการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมนุม 2. การขวางและหยุด ขบวนเสด็จในวันที่ 14 ต.ค. 3.การชุมนุมผิดกฎหมาย และ การทำลายพระบรมฉายาลักษณ์

วิโรจน์ ซัด รัฐบาล เลือกปฏิบัติ ไล่จับกุมประชาชน ที่คิดต่าง
วิโรจน์ ซัด รัฐบาล เลือกปฏิบัติ ไล่จับกุมประชาชน ที่คิดต่าง
วิโรจน์ ซัด รัฐบาล เลือกปฏิบัติ ไล่จับกุมประชาชน ที่คิดต่าง

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายในที่ประชุมสภา บางส่วนว่า สิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่คือ การเติมฟืนเข้าไปในกองไฟ เอาน้ำมันก๊าดราดใส่ในกองเพลิง เลือกปฏิบัติไล่จับกุมประชาชนที่คิดต่าง จับแล้วจับอีก ขู่ว่าจะจับกุมผู้ใช้สื่อโซเชียลถึงสามแสนราย พยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชน ด้วยการออกคำสั่งปิดกั้นสื่อมวลชน โชคดีที่ทำไม่สำเร็จแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook