การเมือง Share0 Tweet

อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด

Nabi
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด

จากกรณีที่กกต.จัดเลือกตั้งซ่อมตรงกับวันพุธ ทางด้านพรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นถาม กกต. เหตุเลือกตั้งซ่อมทำไมเลือก "วันพุธ" - ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด นักเรียน-นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ใครจะรับผิดชอบหากประชาชนเสียสิทธิ์

อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด

เช้าวันนี้ (วันที่ 3 ตุลาคม 2562) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ ประกอบด้วย วรรณวิภา ไม้สน, สุเทพ อู่อ้น, ทวีศักดิ์ ทักษิณ ตัวแทน ส.ส. จากปีกแรงงานของพรรค และอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ชาว จ.นครปฐม ร่วมกับ สภาองค์การลูกจัางแรงงานยานยนต์ ​ ยื่นหนังสือต่อ กกต. เรียกร้องถึงมาตรการดำเนินจัดการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 23 ตุลาคมนี้

อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด

วรรณวิภากล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ของ กกต. ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเปลี่ยนจากวันอาทิตย์เป็นวันพุธ ซึ่งแม้เป็นจะวันหยุดราชการ แต่ลูกจ้างในภาคเอกชน แรงงานโรงงานอุตสาหกรรนั้นไม่ได้หยุดด้วย และโดยเฉพาะในเขตที่มีการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ คือ จ.นครปฐม เขต 5 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งจากการไปในพื้นที่ก็ได้รับการสอบถามข้อกังวลเรื่องนี้จากลูกจ้าง จากพี่น้องแรงงานแล้วมากมาย เพราะกรณีนี้ แม้ไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ห้ามลางานไปเลือกตั้งในวันนั้น แต่ กกต. เองก็ไม่ได้ชัดเจนว่า ลูกจ้างมีสิทธิที่จะออกมาเพื่อใช้สิทธิวันเลือกตั้งดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลางานหรือไม่ เราต้องการความชัดเจนจาก กกต. ในเรื่องนี้

อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด

อมรัตน์กล่าวว่า อยากให้ กกต. ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวสามพราน จ.นครปฐม ว่าเหตุใดจึงเกิดการเลือกตั้งในวันพุธ แทนจะเป็นวันอาทิตย์ที่ทุกคนได้หยุดงานอยู่บ้าน เพราะจากการเดินทางไปในพื้นที่ อ.สามพราน เขต 5 ตนเองในฐานะเป็นชาว จ.นครปฐม ตอบข้อข้องใจเรื่องนี้ เพราะกรณีประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันนั้นได้ พวกเขาต้องเสียสิทธิ์ตัวเองต่างๆ มากมาย ซึ่งนอกจากพี่น้องลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว วันนั้นยังเป็นวันสำคัญที่นักเรียน นักศึกษาต้องทำกิจกรรม ถ้าพลาดการไปใช้สิทธิ์ พวกเขาจะต้องเสียสิทธิ์ทางการเมืองของตัวเองไปใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด
อนาคตใหม่ ยื่นถาม กกต.เลือกตั้งซ่อม วันพุธ ชี้ลูกจ้างเอกชนไม่ได้หยุด

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อนาคตใหม่ แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook