การเมือง Share0 Tweet

นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป

Nabi
นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป

นายกฯบิ๊กตู่ บ่นอุบ หลัง ช่างภาพ ขอให้หันหน้ามาทางกล้องหน่อย เพราะถ่ายภาพ ไม่เห็นหน้านายกฯ ฉันมา ทาสี ฉันมาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป”! “เดี๋ยวสิ ขอทาสีก่อน”

นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป
นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป
นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ สวนสันติชัยปราการค่ะ

นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป
นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป
นายกฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บ่น มาทำงาน ไม่ได้ มาถ่ายรูป

โดยกิจกรรมการพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีดังนี้ค่ะ ปลูกหญ้าบริเวณสวนหย่อม การทำความสะอาดพื้นพระที่นั่งสันติชัยปราการ นอกจากนี้ยังมีการฉีดทำความสะอาดสวนสันติชัยปราการ และทาสีเสากั้นทางเดิน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook