การเมือง Share0 Tweet

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

Nabi
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เผย ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล รายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีงบประมาณนี้ ถูกใช้ไปเพียง 58% ของงบที่ตั้งไว้

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 62 ธนาธร เผยว่า ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไม่ต้องแปลกใจที่เศรษฐกิจซบเซา ส่วนหนึ่งของปัญหาคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีงบประมาณนี้ ถูกใช้ไปเพียง 58% ของงบที่ตั้งไว้ ในขณะที่รัฐบาลกำลังอวดอ้างถึงความสำเร็จของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบแจกเงินผ่าน “ชิมช้อปใช้” วิธีที่ดีกว่า, ง่ายกว่า และยั่งยืนกว่าคือการผลักดันการใช้งบลงทุนตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ให้เกิดขึ้นจริง

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

ธนาธร กล่าวต่อว่า ใครที่เคยเป็นผู้บริหารองค์กรย่อมรู้ว่า “ประสิทธิภาพการทำนโยบายให้เป็นจริง” นั้นสำคัญเท่าๆ กับตัว “นโยบาย” หลายครั้งยุทธศาสตร์หรือนโยบายถูกออกแบบมาอย่างดี แต่การนำไปปฏิบัติขาดการติดตาม แก้ปัญหา และผลักดันให้แผนที่วางไว้เกิดขึ้นจริง ยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ดีจึงไม่มีความหมาย หากการลงมือทำไม่มีประสิทธิภาพ ผู้นำ นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ สร้างยุทธศาสตร์หรือนโยบายในการนำองค์กรได้แล้ว ยังต้องรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเวลา, เงินทุน, บุคคลากร, หรือการถ่ายอำนาจ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ หากผู้นำทำไม่สำเร็จ ย่อมเกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น หากสินค้าใหม่ออกไม่ได้ตามแผน ลูกค้าก็จะหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง, หากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ไม่ทันกำหนดการ งบประมาณอาจจะบานปลายและต้นทุนโครงการและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้โครงการไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นต้น

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้ งบลงทุนถือว่าเป็นส่วนสำคัญของงบประมาณประจำปีของภาครัฐ ซึ่งปีหนึ่งจะมีประมาณ 18-20% ของงบประมาณทั้งหมด งบลงทุนนี้คืองบที่จะมาพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน, สาธารณสุข, โรงเรียน หรือโรงพยาบาล, ถนนหนทางการคมนาคม ตลอดจนพื้นฐานด้านไอทีต่างๆ งบลงทุนของรัฐเกิดจากการวางยุทธศาสตร์และแปรจากยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติงาน หากงบลงทุนไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนา ปัญหาประชาชนถูกแก้ไขช้าลง และเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

ปีบัญชีของภาครัฐเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมของทุกปี และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจบลงวันที่ 30 กันยายน มีการตั้งรายจ่ายเพื่อการลงทุนไว้เกือบ 6.5 แสนล้านบาท ปีงบประมาณปิดไปแล้วในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา มีการเบิกใช้จริงเพียง 58% เท่านั้น (ดูรูปภาพแผนผัง) โดยเฉลี่ย ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศ นับแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2562 หรือ 5 ปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของการใช้งบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 60% น้อยกว่าการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในอดีตอย่างเห็นได้ชัด

คิดอย่างง่ายๆ ว่าถ้ารัฐบาลบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพิ่มขึ้นเพียง 10% (เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีก่อนหน้ารัฐบาลประยุทธ์จะเข้าบริหารประเทศ) แปลว่างบลงทุนจะถูกเบิกจ่ายจะเพิ่มจาก 376,500 ล้านบาทในปัจจุบัน (58% ของงบลงทุน 649,138 ล้านบาท) เป็น 441,414 ล้านบาท (68% ของงบลงทุน 649,138 ล้านบาท) หรือก็คือมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม 64,914 ล้านบาท เท่ากับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการชิมช้อปใช้ ที่มีวงเงิน 19,000 ล้านบาท 3 โครงการกว่า ยังไม่รวมผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุน เพราะเงินลงทุนของรัฐทำให้เกิดการจ้างงานและซื้อวัตถุดิบมากกว่าเงินที่แจกเพื่อการบริโภคเฉยๆ

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

การบริหารสมัยใหม่ มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย เพื่อที่จะทำให้การนำยุทธศาสตร์องค์กรไปบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทำได้จริง ในสมัยที่ผมบริหารองค์กรเอกชน ผมได้ใช้เครื่องมือต่างๆเช่น การติดตามปัญหาโดย 8D, Design of Experiment, QCC และแผนภูมิก้างปลา, 5S, 5 WHY, Six Sigma, แผนภูมิ Pareto และ กฏ 80/20, Total Quality Management, Total Preventive Maintenance, Balanced Score Card, และ Kaizen เป็นต้น เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เหล่านี้ บ้างมาจากตะวันตก และบ้างมาจากตะวันออก บางเครื่องมือ ใช้แล้วประสบความสำเร็จ ผมจึงประยุกต์ใช้ทุกโรงงานในเครือ บางตัวใช้ได้ผลเฉพาะบางโรงงานหรือบางกระบวนการ ก็เลือกใช้เฉพาะโรงเฉพาะตัวไป บางตัวไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรก็เลิกใช้

หนึ่งในเครื่องมือในการติดตามปัญหาและโครงการที่ผมใช้และประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ การใช้แนวคิด Genba ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการบริหารงานแบบโตโยต้า “เก็นบะ” คือการตรวจสอบหน้างานจริง พูดคุยกับคนที่เกิดปัญหาจริง ดูสภาพแวดล้อมหน้างานจริง การลงดูหน้างานและสัมผัสกับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจริงเท่านั้นที่จะทำให้ผู้บริหารตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ผู้บริหารที่ดูหน้างานบ่อยจะใช้อำนาจในการจัดการ/เคลื่อนย้าย/หรือเพิ่มลด ทรัพยากร และให้คุณให้โทษกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ
ตัวเลขการเบิกจ่ายงบ ประสิทธิภาพบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐ

ผมใช้เครื่องมือ “เก็นบะ” อย่างสม่ำเสมอมา 10 ปี ผมลงไปฟังผู้ปฏิบัติงานจริงและดูพื้นที่จริง เกือบ 200 เรื่องต่อไตรมาส องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้ปฏิบัติการเองก็ภูมิใจที่ความคิดและผลงานของเขามีความหมายทำให้เขากล้าที่จะแสดงออกและคิดค้นกระบวนการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โครงการไหนติดขัด ในฐานะผู้บริหาร เราสามารถโยกย้ายทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ (เช่น ให้อำนาจมากขึ้น, เพิ่มคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทาง, เพิ่มงบประมาณ, ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

การนั่งประชุมในกรุงเทพแก้ปัญหาต่างจังหวัดไม่ได้ หากผมได้เป็นฝ่ายบริหารในการทำงานการเมือง ผมตั้งใจนำทักษะและแนวคิดนี้เข้ามาบริหารประเทศด้วยเช่นกัน (รูปภาพด้านล่างเป็นบางส่วนของกิจกรรมผมทำเมื่อบริหารองค์กรธุรกิจ) ผมมั่นใจว่า “เก็นบะ” จะสามารถแก้ปัญหาการเบิกงบประมาณการลงทุนล่าช้าที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้

บทความนี้เป็นส่วนแรกของบทความสามตอน พรุ่งนี้ ผมจะยกตัวอย่างรูปธรรมของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาด้วยการลงทุนที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนจากลงไปฟังข้อมูลจากคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและรู้วิธีแก้จริงครับ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ



แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook