การเมือง Share0 Tweet

บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ

Nabi
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ

มาเป็น แผง !! “บิ๊กป้อม”รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่น้ำท่วม ทั้งใน 4 จังหวัด น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง แก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน

บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กห. ให้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุม ปภ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี รมว.มหาดไทย และ รมว.กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรง และ ผวจ.ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมทางไกลร่วมด้วย

บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ

พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกความมั่นคง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในห้วงที่ผ่าน จากผลกระทบของพายุโพดุลและพายุคาจิกิที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายโดยรวม ซึ่งยังมีอีก 4 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ และต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนได้แก่ อุบลราชธานี ,ยโสธร ,ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด และอีก 28จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือเยี่ยวยา ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำมาหากิน พื้นที่การเกษตร และการประกอบอาชีพ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ขณะเดียวกันก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน สถานการณ์น้ำท่วมจึงอาจยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและต้องเฝ้าระวังต่อไป

บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวถึงความห่วงใยของ นายกฯ ที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมและความเดือดร้อนของประชาชน และขอให้ทุกหน่วยงานได้ทุ่มเทปฏิบัติงานและน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโดยต้องมีการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้บรรเทาความเดือดร้อน และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและให้ บกปภ.ช.ใช้กลไกตามกฎหมายในการดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ
บิ๊กป้อม รักษาการ นายกฯ. นั่งหัวโต๊ะ ทั้ง รมว.มหาดไทย-รมว.คมนาคม- รมว.พม.-รมช.เกษตรฯ

สำหรับพื้นที่ 28 จังหวัด ที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเตรียมฟื้นฟูทั้งการดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยังอยู่ช่วงฤดูฝน ต้องมีการแจ้งเตือน สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเตรียมการไว้ด้วย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Wassana Nanuamแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook