ท้องถิ่น Share0 Tweet

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

Shambhala TS
ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว จาม ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รายงานข่าวประชาชนแห่จองนับพันคนหวังได้คิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม กลัวติดก็กลัวแต่ก็ต้องมา เพราะเข็มแรกยังไม่ได้ฉีด

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

สมุทรปราการ อบจ.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน CV-19 ซิโนฟาร์ม คนแห่เข้าคิวจองกันนับ 1,000 คน ไม่กลัวคลัสเตอร์ใหม่ทั้งที่มีให้เลือก 3 ทางเลือก คือจองผ่านเว็บไซด์ อสม. ทสม. สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

หรือถ้าไม่สะดวกเรื่องอินเทอร์เน็ต ให้มาที่บริการรับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. ทำให้มีมายืนรอคิวตั้งแต่ก่อน 07.00 น.

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

เพราะเกรงว่าถ้าไม่มาด้วยตนเอง หากจองทางเว็บไซต์อาจล่มอีกเพราะความไม่อยากเสียโอกาสในการจองการฉีดเข็มแรก และเป็นวัคซีนจากพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แถลงการณ์เปิดลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 1

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

ซึ่งในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" มากที่สุด คือจำนวน 99,000 คน ในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาจัดสรรวัคซีนให้แก่ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อนำมาบริการแก่ประชาชนในครั้งนี้

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

เพื่อให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และมิให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการ ทาง อบจ.สมุทรปราการ จึงเปิดรับลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชน จำนวน 3 ช่องทาง ดังนี้

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

ช่องทางที่ 1.) ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง QR Code หรือ www.วัคซีนสมุทรปราการ หรือ www.samutprakanvaccines.com ช่องทางที่ 2.) จุดให้บริการรับลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ในวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการช่วยลงทะเบียนได้ทุกท่าน

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

และช่องทางที่ 3.) อสม. ทสม. สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน โดยขั้นตอนการลงทะเบียนมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น
  • 1. กดลงทะเบียนรับวัคซีนและกดยินยอมให้นำข้อมูลที่ลงทะเบียนส่งไปยังสถานพยาบาลที่ฉีดวัคซีน
  • 2. กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ระบบจะเตือนและยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางที่เลือกไว้ ทั้ง SMS, Application LINE หรือการโทรแจ้ง
ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทะเบียน ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัย หรือทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนการฉีดวัคซีน CV-19 จากหน่วยงานอื่น

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

ด้านชาวบ้านยังคงปักหลักเพื่อรอคิวเพื่อลงทะเบียนให้แล้วเสร็จตามที่ตนเองหวังหลังจากที่มีการมาเข้าแถวรอตั้งแต่ช่วงเช้า บางคนมาก่อน 07.00 น.โดยให้เหตุผลที่ว่าได้ข่าวว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะมีการนำวัคซีนในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาฉีดให้คนสมุทรปราการ

ชาวสมุทรปราการ แห่จองคิวฉีดซิโนฟาร์มเนืองแน่น

หลังทราบข่าวซึ่งมีการแชร์ตามเว็บไซต์และปากต่อปากบ้าง และต่างก็กลัวคลัสเตอร์ CV-19 ขึ้นมาในกลุ่ม แต่ทราบว่าสามารถจองได้หลายช่องทาง แต่กลัวว่าทางเว็บไซต์จะล่มจนไม่สามารถลงทะเบียนจองคิวได้เหมือนที่ผ่านมา และต้องการจะฉีดเข็มแรกให้ได้ เลยจำเป็นต้องมา...

 

เรื่องและภาพโดย: สว่าง ปงลังกา ทีมข่าวภูมิภาค จาม ประจำจังหวัดสทุรปราการ


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook