เกร็ดความรู้ Share0 Tweet

หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

Fairy Cat
หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

สภาพอากาศชุ่มฉ่ำ และอุณหภูมิที่เย็นในช่วงหน้าฝน เป็นสาเหตุทำให้โรคติดต่อสามารถ แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับอากาศประเทศไทยที่แปรปรวน  ยิ่งทำให้สุขภาพและภูมิคุ้มกันลดลง จึงเป็นที่มาของโรคติดต่อยอดฮิตที่ควรทราบและพึงระวังไว้ โดยกรมควบคุมโรค ได้ประกาศเตือน 5 กลุ่ม โรคที่มากับหน้าฝน ได้แก่

หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

1. กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร

- โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารที่ลำไส้ ทำให้ ผู้ป่วยมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได้

-  เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบี ติดต่อจากการรับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอและบี ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตับอักเสบ มีไข้ อ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลืองหรือดีซ่าน คลื่นไส้อาเจียน

หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

2. กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง เช่น

- โรคไข้ฉี่หนู หรือแลปโตสไปโรชิส ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง ตาแดง ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน ไตวาย หรือช็อคได้

3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

- โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม ปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1 N1 และโรคไข้หวัดนกที่มี แหล่งแพร่ระบาดมาจากสัตว์ปีก เชื้ออาจมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่วงระบาดในฤดูฝนได้

หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

4. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง

- ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในระยะแรกจะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไป เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการปวดกระดูกมาก ไข้สูงประมาณ

2-7 วัน หลังจากนั้นไข้จะลดลง อาจมีเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็น หรือช็อคได้

- ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค มักแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำตามทุ่งนา ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน หลังจากนั้นจะมีอาการ

ซึมลงหรือชัก ผู้ป่วยอาจเสียชีวิต หรือพิการหากไม่ได้รับการรักษา

- โรคมาลาเรีย มียุงกันปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาทะนำโรค ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ซีดลง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก หากเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ

หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

5. กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา

การป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- สวมเสื้อผ้าเพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่น ดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุก ควรรับประทานอาหารที่สุก ใหม่ สะอาด และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง

หน้าฝน ไม่ควรมองข้าม เรื่องสุขภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก

คมชัดลึก และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook