เกร็ดความรู้ Share0 Tweet

แมลงวัน ก็มีประโยชน์

Fairy Cat
แมลงวัน ก็มีประโยชน์

บ่อยครั้งที่เรามักได้ข้อมูลเกี่ยวกับแมลงวันในเชิงลบ เนื่องจากแหล่งที่พบเจอแมลงวัน และหนอนแมลงวันนั้น ล้วนเต็มไปด้วยเชื้อโรค สิ่งสกปรก ที่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่ว่าจะเป็นตามกองขยะ ซากพืช ซาดสัตว์ต่างๆ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า แมลงวันก็มีประโยชน์เหมือนกัน

แมลงวัน ก็มีประโยชน์

ซึ่งทางเพจ ศูนย์วิจัยโรคปรสิต Parasitic Disease Research Center ได้เผยข้อมูล ที่บางท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า มีการสืบศพการตายด้วยหนอนแมลงวัน การเรียนปรสิตวิทยา เนื้อหาหลักๆ คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ได้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ คือ โปรโตซัว พยาธิตืด พยาธิใบไม้ พยาธิตัวกลม พยาธิหัวหนาม และสัตวขาข้อ ในความเป็นปรสิต ก็ยังสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านปรสิตวิทยา นั่นคือ การนำความรู้ด้านแมลงวัน ปรสิตภายนอกของคนเรา มาใช้ในการสืบการตายของศพ

แมลงวัน ก็มีประโยชน์

การเจริญเติบโตของหนอนที่พบในศพ แพทย์นิติเวชและพนักงานสอบสวนจะตรวจว่าเป็นหนอนของแมลงชนิดใด การรู้ถึงชนิดของแมลงและตัวหนอน การเจริญเติบโต ระยะเวลากี่วันจึงจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นการช่วยบอกระยะเวลาการตายในทางอ้อมได้ (ยุกตนันท์ จำปาเทศ 2547)

แมลงวัน ก็มีประโยชน์

การประเมินระยะเวลาหลังการเสียชีวิตจากการเจริญเติบโตของแมลงใช้ประโยชน์ในการแสดงถึงการเคลื่อนย้ายศพ เชื่อมโยงระหว่างสถานที่เกิดเหตุ ช่วยระบุตำแหน่งบาดแผลบนศพ เป็นแหล่งค้นหาสารพิษและสารพันธุกรรมของมนุษย์ การยืนยันการทอดทิ้ง การทารุณกรรม การสร้างคราบเลือดแปลกปลอมในที่เกิดเหตุ (นพวรรณ บุญชู 2561)

แมลงวัน ก็มีประโยชน์

แมลงวันเป็นสัตว์ขาข้อกลุ่มแรกที่พบในศพและทิ้งร่องรอยในศพ นั่นคือ มีการวางไข่ มีการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ดักแด้และตัวเต็มวัย ตามลำดับ ทำให้สามารถใช้ข้อมูลการเจริญเติบโตของแมลงวันในการย้อนไปหาระยะเวลาหลังการเสียชีวิตได้ โดยเทียบกับการเจริญเติบโตของแมลงวันที่พบในศพ แมลงวันเป็นแมลงที่พบได้มากที่สุดในการเป็นตัวหนอนที่พบบนศพที่ยังไม่แห้ง คือ แมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala และ Chrysomya rufifacies (นพวรรณ บุญชู 2561)

แมลงวัน ก็มีประโยชน์

แมลงวันตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 4-15 ฟอง วางไข่สูงสุดเกือบ 400 ฟอง ตัวอ่อนของแมลงวันจะฟักออกจากไข่ใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ตัวอ่อนพัฒนาเป็นเป็นตัวอ่อนระยะที่ 1-3 ใช้เวลาประมาณ 7 วัน ตัวอ่อนหนอนแมลงวันลำตัวสีขาวขุ่นคล้าย จะมีการเพิ่มขนาดความยาวขึ้นประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร ที่ศพจะพบคลานเต็มไปด้วยหนอนแมลงวัน หนอนแมลงวันอาจจะเจริญเติบโตและยาวขึ้นได้อีกเพียงเล็กน้อย ช่วงท้ายๆที่พบหนอนแมลงวันในระยะสุดท้าย อยู่นิ่งไม่คลานอีกเพื่อปลี่ยนเป็นดักแด้ เปลี่ยนเป็นดักแด้ในวันที่ 8 หากพบตัวแก่ของแมลงวันขนาดประมาณ 9-15 มิลลิเมตร จะใช้ชีวิตอยู่ได้เฉลี่ย 8-16 วัน (เลี้ยง หุยประเสริฐ 2549)

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างงานวิจัยมานี้ เป็นเรื่องราวของปรสิตภายนอก ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ ดังที่ท่านๆได้เห็นในข่าวที่ผ่านมา

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยโรคปรสิต Parasitic Disease Research Centerแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook