Covid - 19 Share0 Tweet

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

Nabi
ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

สถานการณ์ CV-19 วันนี้ 17 ก.ค. 64 ผู้ ป่ ว ย ใหม่ 10,082 ราย สะสม 391,989 ราย เ สี ย ชี วิ ต เพิ่ม 141 ราย สะสม 3,240 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,327 ราย

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

สำหรับ จำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 16 ก.ค. 2564) รวม 14,130,489 โดส ใน 77 จังหวัด

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

ภาพรวมยอดฉีด วั ค ซี น วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 307,134 โดส เข็มที่ 1 : 272,653 ราย เข็มที่ 2 : 34,481 ราย

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 10,697,578 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,432,911 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ผู้ติดเชื้อวันนี้ สร้างสถิติใหม่ พุ่งสูงถึง หลักหมื่นคน เสียชีวิตนับร้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิด

ขอบคุณภาพประกอบข่าวเพิ่มเติมจาก วัดราษฎร์ประคองธรรม


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook