Covid - 19 Share0 Tweet

นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

Nabi
นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศผ่านเพจเฟสบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยระบุว่า "นนท์พร้อม” ปรับสูตรการให้ วั ค ซี น CV-19 สลับชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เ ชื้ อ กลายพันธุ์เดลต้า

นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

เข็ม 1 Sinovac + เข็ม 2 AstraZaneca(ระยะห่าง 4 สัปดาห์) เริ่มตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

ตามมติที่ประชุม

  • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
  • คณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
  • ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 271
นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

  • ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

สำหรับสถานการณ์ CV-19 วันนี้ ผู้ป่วยใหม่ 10,082 ราย สะสม 391,989 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย สะสม 3,240 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,327 ราย

นนท์ พร้อม ปรับสูตร ซิโนแวค+แอสตราฯ หวังป้องกันสายพันธุ์เดลต้า

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook