Covid - 19 Share0 Tweet

ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

Nabi
ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

หลังจากเป็นกระแสพูดถึงเกี่ยวกับการนำเข้า วั ค ซี น โมเดอร์น่ากันอย่างมากมาย ล่าสุดเตรียมเฮ จ่อนำเข้าร็วกว่ากำหนดที่คาดการณ์ไว้

ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ทางด้าน “ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์” รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้า การจัดหา วั ค ซี น ทางเลือกโมเดอร์นา ว่า ขณะนี้ได้มีการจัดสรรโควต้าวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งสิ้น 285 แห่งไปแล้วและในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 องค์การฯจะได้เริ่มทยอยลงนามในสัญญาซื้อ-ขายและรับชำระเงินค่าวัคซีนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ

ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

โดยกำหนดลงนามและรับชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หลังจากนั้นประมาณวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 องค์การฯจะลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย กับบริษัทซิลลิค ฟาร์ม่า จำกัด ตัวแทนของโมเดอร์นา ซึ่งเป็นการลงนามในสัญญาได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้

ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

ทั้งนี้ วั ค ซี น โมเดอร์นา จำนวน 5 ล้านโดส ยังคงเข้ามาช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 การเป็นหน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาครั้งนี้ เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้น องค์การเภสัชกรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยมิได้มุ่งหวังแสวงผลกำไรจากการดำเนินการนี้

ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

โดยนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของCV-19 องค์การเภสัชกรรม ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วั ค ซี น และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการป้องกันต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย เหมือนอย่างเช่นเหตุการณ์วิกฤติต่าง ๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมา เพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

ข่าวดี โมเดอร์นา จ่อมาเร็วกว่ากำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก EasyYukhon


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook