Covid - 19 Share0 Tweet

เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

Fairy Cat
เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

วานนี้ (6 ก.ค. 64 ) ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) จากข้อมูลการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยสำนักอนามัย กทม. ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย.64 พบว่า

เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

กลุ่มอาชีพของผู้ป่วยโควิด-19 ที่พบมากที่สุดคือ

1. ค้าขาย

2. พนักงานบริษัท

3. ก่อสร้าง

4. พนักงานโรงงาน

5. รับจ้าง

ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยวัยทำงาน จะมีโอกาสติดเชื้อจากที่ทำงาน หรือจากสถานที่ต่างๆ และเมื่อกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อ ก็จะนำเชื้อมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนใกล้บ้านได้มากกว่าคนวัยอื่น

เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อมาแพร่สู่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังในครอบครัว จึงได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

โดยเน้นย้ำให้ครัวเรือนที่มีสมาชิกในวัยทำงาน ซึ่งต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมแนะนำให้หมั่นสังเกตตนเอง หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ควรงดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและรักษาระยะห่างกับผู้สูงอายุ เมื่อกลับจากทำงาน หรือนอกที่พักอาศัย ควรอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่นำติดตัวออกไปด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า และกุญแจ ก่อนเก็บเข้าที่

เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะอยู่บนพื้นผิวสิ่งของต่าง ๆ ได้ รวมทั้งทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้งาน และสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เช็คด่วน 6 อาชีพนี้ อาจติดเชื้อไม่รู้ตัว

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook