Covid - 19 Share0 Tweet

สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย

Nabi
สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย

หนังสือจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ ผอ.ศบค. ขอให้รัฐบาลเร่งรัด การจัดซื้อวัคซีนประเภทอื่น เช่น mRNA ที่สามารถรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการควบคุมป้องกันโรคมากกว่า

สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย

วันที่ 30 มิถุนายน ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ทำหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เสนอ 4 เรื่องให้พิจารณา ได้แก่

1.การคาดการณ์ว่าสายพันธุ์อินเดียจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดกว้างขวางที่สุด

2.วัคซีนทุกชนิดที่ใช้อยู่ในโลกขณะนี้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อินเดียน้อยลง แม้แต่ชนิด mRNA แต่ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ขณะที่วัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะเช่น AstraZeneca กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้น้อยลง ส่วน Sinovac นั้นไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่เคยมีการศึกษาวิจัยที่ทำอย่างเป็นระบบและตีพิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการ

3.ข้อมูลประสิทธิผลของ Sinovac ในประเทศไทย ที่พบว่าระดับภูมิคุ้มกันหลังการได้รับวัคซีน 2 เข็ม มีระดับเพียงพอ ลดอัตราการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ เป็นข้อมูลที่เก็บในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ จึงยังไม่อาจนำข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนมาใช้ในการพิจารณาจัดซื้อวัคซีนในรุ่นถัดไป

4.ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดล้วนแต่ใช้วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะทั้งสิ้น ดังนั้น การเลือกชนิดของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมป้องกันโรค จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไปแล้ว

สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย
สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย

ทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางแก้วัคซีนเพิ่มเติมอีกว่า

1.รัฐบาลควรเร่งรัดและสร้างหลักประกันในการที่จะมีวัคซีนที่ได้วางแผนจัดซื้อไว้แล้ว ให้มีใช้ในปริมาณที่เพียงพอ และถ้าเป็นไปได้ ให้มีวัคซีนเข้ามาเร็วกว่าเดิม

2.เร่งจัดหาวัคซีนชนิดอื่น เช่น วัคซีนชนิด mRNA และวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ มาทดแทนวัคซีนชนิดเชื้อตายของบริษัท Sinovac หากสามารถจัดหามาได้ในปริมาณมากตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนี้ยิ่งจะเป็นการดี

3.รัฐบาลควรมีแผนการจัดหาวัคซีนรุ่นต่อไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้สามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ ได้ รวมทั้งเตรียมการจัดซื้อล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วย

4.รัฐบาลควรส่งเสริมนักวิจัยและอุตสาหกรรมยาในประเทศให้สามารถทำวิจัยได้สำเร็จ และมีศักยภาพที่จะผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพสูงได้เองภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพิงต่างชาติ ทั้งยังอาจเป็นหนทางสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย
สมาคมโรคติดเชื้อฯ ทำหนังสือถึงประยุทธ์ แนะจัดหาชนิดmRNA แทนซิโนแวค เพื่อคุมสายพันธุ์อินเดีย

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook