Covid - 19 Share0 Tweet

ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด

Nabi
ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 24 มิ.ย. 2564 ผู้ติดเชื้อ 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย ภายนอก 3,879 ราย จากในเรือนจำ 229 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย (รวมสะสม 1,775 ราย) หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 1,578 ราย

ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 23 มิ.ย. 2564) รวม 8,400,320 โดส ใน 77 จังหวัด จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 6,017,424 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,382,896 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

สรุปภาพรวมยอดฉีดวัคซีน ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 251,985 โดส เข็มที่ 1 : 172,903 ราย Sinovac 25,839 ราย AstraZeneca 147,064 ราย เข็มที่ 2 : 79,082 ราย Sinovac 77,217 ราย AstraZeneca 1,865 ราย ติดตามอาการหลังการฉีดอย่างต่อเนื่องผ่าน หมอพร้อม

ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด
ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด

สำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนั้น ต้องกินร้อน ใช้ช้อนเรา และหมั่นล้างมือให้สะอาด เมื่อต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย งดไปในพื้นที่เสี่ยง เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ เดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช. หากมีอาการที่น่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์ทันที!

ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด
ผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 24 มิ.ย. 4,108 ราย สะสม 232,647 ราย เผย 10 จังหวัด ที่พบการระบาดมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรู้สู้โควิด


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook