Covid - 19 Share0 Tweet

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

Shambhala TS
29 พฤษภาคม 2563 - 21:18(แก้ไข)
สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

สุชัชวีร์ กล่าวชื่นชมระบบสาธารณสุขไทย เป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก หากไม่เกิดโควิด-19 คนไทยก็อาจจะยังไม่ตาสว่าง แนะคนรุ่นใหม่ต้องเก่งวิชาการและมีน้ำใจ

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานข่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สรุปประเด็นสำคัญสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020ที่พึ่งจบไปมุ่งเน้นย้ำพัฒนาทักษะคนทุกด้าน จบลงไปอย่างงดงามสำหรับการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ "COVID-19:the Global New Reality"

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning:ASAIHL) เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า เวทีนี้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศในหลายสาขาทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย และประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ คือจะเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย โดยมุ่งมาที่การพัฒนาทักษะของคนในทุกด้านทั้งโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องทำให้ดีขึ้น ลดสิ่งที่ไม่ดีลง ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม ลดการพึ่งพาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และต่อไปไม่ว่าเราจะเจอกับวิกฤตใดๆ ประเทศไทยเราต้องอยู่ได้

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

วิกฤต COVID-19 ทำให้คนไทยตาสว่างมองเห็นอะไรหลายๆ อย่าง ที่ซ่อนอยู่ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขของไทยดีที่สุดในโลก เครือข่ายสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง ความคิดริเริ่มของคนไทยก็ไม่แพ้คนชาติใดในโลก คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นการระดมสมองดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar ครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายการทำงานระดับโลกครั้งแรกที่มีบุคลากรจากหลายๆ มหาวิทยาลัยที่อยู่เบื้องหลังมาช่วยกันทำงาน

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

"ต่อไปการสร้างคนรุ่นใหม่จะให้ความรู้ทางวิชาการด้านเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วย มีความเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความมีน้ำใจของคนไทยเป็นจุดเด่นที่ต่างชาติมองเห็น เลิกดูถูกคนไทยด้วยกัน เราต้องมีความเชื่อว่าคนไทยเก่ง คนไทยทำได้ เพราะการที่ประเทศไทยเราชนะวิกฤต COVID-19 ถือว่าผ่านด่านแรกที่ยากๆ ไปแล้ว และต่อให้มีอะไรเข้ามาอีกเรามีประสบการณ์ที่จะบริหารจัดการและไปต่อได้เสมอ" ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุปทิ้งท้าย...

สุชัชวีร์ ชี้โควิด-19 ทำคนไทยตาสว่าง รับรู้ว่าสาธารณสุขไทย ดีที่สุดในโลก

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึก


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook